Historia

Företagets historia


Åkeriets första lastbil

1954 grundade vår farfar Nils företaget som döptes till Nils A Jönsson Åkeri.

1958 började vi köra linjen Malmö till Eskilstuna med en bil och en tur per vecka. I början av 1960-talet utökades verksamheten med distributionskörning i Lund. Under 1976 skedde en större förändring i och med att sonen Sven och hans hustru Siv började engagera sig i åkeriet. Verksamheten utökades under året med linjen Kristianstad till Västerås, samt till viss del linjen Helsingborg till Västerås/Köping. 1992 tog Sven över åkeriet helt och under 1990-talet utökades verksamheten ytterligare genom att åkeriet fick det fulla linjeansvaret från Skåne till Västerås samt all distribution i Lund. 2000 började vi med dagliga transporter till Köphenhamn. Sedan 2005 trafikerar åkeriet även linjen Malmö till Örebro. Den senaste utökningen gjordes 2017 och då med ytterligare distributionskörning i Skåne. Numera drivs företaget av barnbarnet, Marie Bruhn samt ett 85-tal anställda med ett 60-tal fordon. Idag kör åkeriet styckegods, partigods, parcel, kyl- och frysgods samt läkedemedel.Tiderna förändras...